xvii asemblea
nacional

a coruña
7 de novembro, 2021

Por Galiza
Por Galiza

Documentos a debate:

— Regulamento

— Informe do Consello Nacional

— Tese Organizativa

— Tese Política

Descarga documentos

Orde de traballos

PARA INTERVIR NO DEBATE GLOBAL SOBRE O INFORME DO CONSELLO NACIONAL E O RELATORIO

Deberase solicitar a palabra, antes das 10.30, 30 minutos antes da hora prevista de inicio do debate. Porase a disposición de toda a militancia un boletín de petición de palabra, que se deberá solicitar e cubrir no posto de información. En función das palabras demandadas, a Mesa distribuirá os tempos de intervención para o cumprimento do horario previsto. En todo o caso, o Consello Nacional poderá ordenar as intervencións co fin de asegurar o desenvolvemento da Orde de Traballos, e de se superar un máximo de intervencións.