Unha nova Galiza

Compartir:

Abrir un tempo novo

A maioría dos galegos e das galegas queremos que as cousas cambien en Galiza. O noso país non mellorou nin avanzou nos últimos anos. E se non se avanza, retrocédese: na sanidade, no emprego e a precariedade laboral, na perda de sectores produtivos ou no despoboamento e envellecemento dun país en que a xente moza non ve claro o seu futuro. A crise provocada pola Covid19 acentúa esta situación e fai máis urxente aínda apostar por un novo modelo de país, por unha Galiza viva e con futuro. É o momento de abrir un tempo novo.

Somos un país rico, con recursos, talento e potencial para garantirmos futuro, dereitos e oportunidades para todas e todos. Os recursos do noso país teñen que servir para crear emprego e riqueza aquí, en Galiza. O talento, as ideas e o coñecemento da nosa xente, ao servizo da nosa economía e sociedade. Para construír un futuro diferente temos que tomar desde aquí as nosas políticas, tomar desde aquí as nosas decisións. O 12 de xullo vai diso: do noso futuro, de acreditar en nós, de ter esperanza, de nos unir para poñer en marcha unha nova Galiza.

Poñer Galiza en marcha
Capacidade e saber facer

A sociedade galega sabe que pode confiar no BNG. Porque poñemos sempre por diante Galiza. Porque o BNG é seriedade, responsabilidade e diálogo na acción política. E porque no BNG sabemos facer o que propoñemos, con solvencia, con rigor e con capacidade. Somos a garantía dun cambio real e galego.

Fronte ao servilismo e a submisión a intereses alleos a Galiza, no BNG demostramos que hai outra forma de facer as cousas. Nós cremos no noso país e defendemos os seus intereses. Facemos valer Galiza aquí e en todos os lugares en que se deciden cuestións que lle afectan. Poñemos a defensa da sociedade galega sempre por diante. Negociamos e acordamos ao seu favor. E, agora, queremos abrir e liderar un tempo novo. Galiza merece un Goberno que goberne ao seu favor.

Unha Galiza que se fai valer
Unha presidenta para un país novo

Galiza ten que dar respostas propias aos retos do presente e do futuro. O tempo actual require de respostas actuais. É o momento de avanzar tomando nós as nosas decisións, gobernando Galiza desde Galiza. É o momento de poñer en marcha un país próspero, aberto, avanzado e xusto. É o momento de ter unha muller na Presidencia da Xunta.

Amamos este país e sabemos defendelo e facelo avanzar, con capacidade, solvencia e ideas claras. Nestes últimos meses, desde este marzo que mudou as nosas vidas, demostramos que somos quen de saír de situacións complexas, con coraxe, de mans dadas entre nós, coa forza que nos dá saber que temos o futuro por gañar. Queremos, coma ti, unha Galiza próspera, moderna e xusta, que teña como prioridade o desenvolvemento económico, o emprego e a cohesión social. Queremos un país que coide da súa xente —si, que coide, a todas as idades, en todas as circunstancias— apoie o seu talento e xere oportunidades. Unha Galiza da que estarmos orgullosas e orgullosos, con identidade propia, sen complexos e sen límites. Unha Galiza nova, diferente e mellor, contigo.

Unha nova Galiza contigo