xvii asemblea
nacional

a coruña
7 de novembro, 2021

Por Galiza

Estamos ante un momento histórico. é a nosa hora!

unha nova era que require da militancia. participa!

Por Galiza

A Asemblea Nacional disporá dun Servizo de Organización conformado por unha equipa de militantes con disposición a facilitarche a información e axuda que precises. Para o bo desenvolvemento do conxunto da Asemblea Nacional solicitamos a túa colaboración para seguir sempre as indicacións do Servizo de Organización.

toda a información de interese aquí

Por Galiza

Documentos a debate:

— Regulamento

— Informe do Consello Nacional

— Tese Organizativa

— Tese Política

Descarga documentos

Orde de traballos

PARA INTERVIR NO DEBATE GLOBAL SOBRE O INFORME DO CONSELLO NACIONAL E O RELATORIO

Deberase solicitar a palabra, antes das 10.30, 30 minutos antes da hora prevista de inicio do debate. Porase a disposición de toda a militancia un boletín de petición de palabra, que se deberá solicitar e cubrir no posto de información. En función das palabras demandadas, a Mesa distribuirá os tempos de intervención para o cumprimento do horario previsto. En todo o caso, o Consello Nacional poderá ordenar as intervencións co fin de asegurar o desenvolvemento da Orde de Traballos, e de se superar un máximo de intervencións.

PROPOSTAS DE EXECUTIVA E CONSELLO NACIONAL

ESTAS SON AS LISTAS

Por Galiza

A ASEMBLEA NACIONAL EN STREAMING

Por Galiza - Streaming o 7 de novembro

descarga
comparte
espalla

#UnhaNovaGaliza #xGZ!

Por Galiza

paquete de recursos (1mb)